Medborg Massage och Friskvård

Medborg Massage och Friskvård

<table style=”width: 100%;”> <tbody> <tr> <td style=”text-align: left; padding-right: 20px; vertical-align: top; border-right-color: rgb(153, 153, 153); border-right-width: 1px; border-right-style: dotted;”> <h2><font color=”#595959″>Medborg Massage och Friskvård</font></h2> <p> </p> <ul><li>Massage, 30 min<br></li></ul> <p>Mjölby Hälsocenter<br>Järnvägsgatan 8<br> 595 51 Mjölby<br> Tel: 070-231 13 69</p> </td> <td style=”width: 470px; text-align: center; vertical-align: middle;”> <p><font style=”font-size: x-large;” color=”#000000″ face=”arial”>Medborg Massage och Friskvård</font> </p> </td> </tr> </tbody></table><br>

No Comments

Post a Comment