Har du några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta European Loyalty Systems som tillhandahåller kampanjen.