Villkor

Butikskampanjen ”Samla 7 och få 200:- presentkort på Kitch’n" tas fram av European Loyalty Systems AB (ELS) på uppdrag av Guldfisken Kök.

Kampanjperiod
Kampanjen pågår från 2020-01-20 till 2020-03-31. Produkterna måste vara köpta inom kampanjperioden.

Gällande kampanjprodukter är valfria enportionsrätter från Guldfisken.

Villkor
För att delta i kampanjen måste du vara folkbokförd i Sverige och leverans sker endast inom Sverige. Deltagandet i kampanjen gäller 1 gång/hushåll. Genom att registrera dig på kampanjsidan godkänner du din medverkan i kampanjen och aktuella kampanjvillkor. Genom att delta i kampanjen godkänner du att Guldfisken Kök/ELS använder de insamlade uppgifterna endast till att genomföra kampanjen och till att överlåta premier. Deltagarnas uppgifter används inte till direkt marknadsföring. Är du under 18 år måste du ha tillåtelse att medverka av målsman. Ansvarig för behandling av personuppgifterna är ELS. All persondata kommer att hanteras konfidentiellt.

Så här gör du
1.  Köp 7 valfria rätter från Guldfisken. Du behöver inte köpa dem vid samma tillfälle.
2. Klicka här och registrera dina uppgifter och ladda upp bild på kvitto på de köpta produkterna.
3. Presentkortet skickas hem efter cirka 2-4 veckor.

Kvitto
Vi godkänner inte kvitton som skickats utanför kampanjperioden. På kvitto måste datum, produkterna och pris samt kvittonummer vara väl synligt. Kvitton som är ofullständiga eller oläsliga kommer att anses vara ogiltiga. ELS kan be om originalkvitto innan premien skickas.

Premien
Premien innefattar ett presentkort hos Kitch'n, värde 200 kr. Premien från kampanjen kan ej bytas mot kontanter eller annan premie. Kampanjen innefattar ett begränsat antal premier och erbjudandet gäller så långt lagret räcker. Observera att premierna kan ta slut innan sista registreringsdatum. ELS granskar registrering och ansvarar för utskick av premien/presentkortet, förväntad leveranstid ca 2–4 veckor. För att använda presentkortet/premien används det 8-siffriga presentkortsnumret samt den 4-siffriga PIN-koden som står på kortets baksida i nätbutiken på www.kitchnsverige.se. Alternativt i någon av Kitch’ns egna butiker och då ska presentkortet lämnas över i kassan. Hitta närmaste butik på www.kitchnsverige.se.

Tryckfel, ansvar och rättigheter
Guldfisken Kök och ELS som medverkar direkt eller indirekt till denna kampanj ansvarar ej för eventuella tryckfel eller oavsiktliga missförstånd i samband med kampanjen. Ej heller för:

- direkta, indirekta eller oavsiktliga förluster till följd av användning av webbplatsen.
- virus eller annan skada på användarens dator till följd av registrering på eller användning av webbplatsen.

Ändringar kan göras i villkor/period vid oförutsedd händelse under kampanjens gång.

Alla som mottar premien friskriver partners från allt ansvar som rör skada eller skador som orsakats av eller påstås ha orsakats genom deltagande i denna kampanj och mottagande och användning av premien så långt sådan friskrivning är möjligt enligt gällande svensk lag.

Kontakt
Frågor och synpunkter rörande denna kampanj ställs till European Loyalty Systems AB, tel kundservice 031-742 55 66 eller e-post info@elssverige.se
Kampanjen är framtagen av European Loyalty Systems.
Mölndalsvägen 91 | 412 63 Göteborg | info@elssverige.se | 031-742 55 66